EBM | Grovt penningtvättsbrott i Svensk Företagskredit förhandlas i tingsrätten

På måndag den 8 oktober inleds huvudförhandling vid Stockholms tingsrätt i ett ärende som rör bland annat grovt penningtvättsbrott. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot totalt tio personer varav två av dessa är företrädare för finansföretaget Svensk Företagskredit.

Svensk Företagskredit erbjuder finansiella tjänster och har tidigare varit registrerat som betaltjänstleverantör hos Finansinspektionen. Enligt åklagarna vid EBM har sammanlagt 47 miljoner kronor i kontanter hämtats ut från Svensk Företagskredit. 19,5 miljoner kronor av dessa har hämtats ut av för åtalet aktuella skenbolag och deras faktiska företrädare.

Brotten har enligt åklagarna skett under perioden februari till november 2016 och anmäldes av Ekobrottsmyndighetens Polisoperativa enhet som ett underrättelseärende.

https://www.ekobrottsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/10/grovt-penningtvattsbrott-i-svensk-foretagskredit-forhandlas-i-tingsratten/

About Bidragit

Jag använder denna profilbild, där jag på olika sätt och i olika grad bistått eller "bidragit"..