NyTeknik | ”Internet kan vara förbaskat långsint”

–Tekniskt sett är allt möjligt att radera, men ofta är det upp till den part som är ansvarig för tjänsten eller innehållet, säger Peter Forsman på Internetstiftelsen i Sverige.

Diskussionsforumet Byggahus.se till exempel nekar att radera i gamla kritiska inlägg. Ett par gånger per år får ledningen för portalen förfrågningar från konsumenter som vill ta bort sina gamla yttranden för att få till stånd en överenskommelse med företaget de har varit missnöjda med.

Innehåll som ligger under Googleägda Blogspot är ett annat ställe där det kan vara svårt att få bort information.

– Där är det ofta mycket besvärligt att få Google att agera, eftersom det krävs bemyndigande från amerikansk domstol, säger Peter Forsman.

https://www.nyteknik.se/samhalle/internet-kan-vara-forbaskat-langsint-6791708