Ser du mig? | Peter Forsman = Internet Sweden

Jag har velat fotografera honom länge, men tillfället har liksom inte givits… Idag stod han där, och jag kom med kameran. Peter Forsman, eller som vi känner honom på nätet Internet Sweden, alla busars fiende.
https://serdumig.se/peter-forsman-internet-sweden/