Ser du mig? | Peter ständigt granskande, aldrig blundar du!

Peter ständigt granskande, aldrig blundar du!

Det finns bilder som skildrar och har sin utgångpunkt i det jag känner till om den som står modell. En sådan bild är Peters, ständigt granskande, grävande, ifrågasättande. Peter är en sån som aldrig blundar, och aldrig för det som är svårt. Med det som utgångpunkt blev det följande bild.

https://serdumig.se/peter-standigt-granskande-aldrig-blundar-du/