SR Ekot | Åtal att vänta i svensk bedrägerihärva

– Varumärkesbedrägerierna är ju den absolut största osynliga ekonomiska brottsligheten som finns i Sverige, eftersom den inte kan mätas av svensk polis eller annan brottsbekämpande myndighet, säger Peter Forsman som är expert på kriminalitet kring bluffakturor och med i polisens samverkansgrupp mot dessa bedrägerier.

– Man har inte anmälningar att gissa sig utifrån. Utan det är ju då med anledning av antalet returnerade försändelser som man kan göra en uppskattning, säger Peter Forsman.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6167813