SVT: Dömd företagare på fri fot – kopplas till nya bluffbolag

En illustration över hur 53-åringens hundratals bolag är kopplade till varandra genom komplicerade ägarstrukturer och fejkade identiteter. Varje gul fyrkant är ett bolag – linjerna indikerar ägande.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/domd-foretagare-gar-fri-kopplas-till-nya-bluffbolag

About Bidragit

Jag använder denna profilbild, där jag på olika sätt och i olika grad bistått eller "bidragit"..