SVT | Källkritikens dag: ”Är den här historien för bra för att vara sann?”

..it-säkerhetsexperten Peter Forsman, säkert hävdar:

– Det ökar hela tiden, och folk med dolda agendor försöker lura oss att göra saker vi egentligen inte borde göra på nätet.

https://www.svt.se/kultur/medier/kallkritikens-dag-ar-den-har-historien-for-bra-for-att-vara-sann