SVT | Naturvårdsverket polisanmäler omfattande bedrägeriförsök med elcykelbidrag

Naturvårdsverket har polisanmält ett misstänkt storbedrägeri kring bidragen för elcyklar. Närmare hundra utbetalningar misstänks vara falska, och ett tiotal har stoppats. Dessutom har man anmält en enskild elcykelkund som använt ett förfalskat tandkrämskvitto.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/naturvardsverket-polisanmaler-omfattande-bedrageriforsok-med-elcykelbidrag

About Bidragit

Jag använder denna profilbild, där jag på olika sätt och i olika grad bistått eller "bidragit"..