Ett namn som ständigt dyker upp när Plus granskar saken närmare är Dennies Pettersson. Vi vill ta reda på mer om honom och vänder oss därför till journalisten och IT-experten Peter Forsman för en kartläggning av Dennies Petterssons karriär.

Det visar sig finnas en hel del intressant historik att gräva fram.

– Dennies Pettersson har sysslat med oetiska och gråzons-verksamheter med hjälp av internet från 1998 och fram till i dag, säger Peter Forsman.

https://www.svt.se/plus/ligger-bakom-en-lang-rad-storskaliga-bluffar/