SVT Plus | Ligger bakom en lång rad storskaliga bluffar

Ett namn som ständigt dyker upp när Plus granskar saken närmare är Dennies Pettersson. Vi vill ta reda på mer om honom och vänder oss därför till journalisten och IT-experten Peter Forsman för en kartläggning av Dennies Petterssons karriär.

Det visar sig finnas en hel del intressant historik att gräva fram.

– Dennies Pettersson har sysslat med oetiska och gråzons-verksamheter med hjälp av internet från 1998 och fram till i dag, säger Peter Forsman.

https://www.svt.se/plus/ligger-bakom-en-lang-rad-storskaliga-bluffar/