Sydsvenskan | Hur säkra är mina data?

Intervju, med anledning av Snowdens avslöjande om NSA´s avlyssning.

Bland annat:

– De största internetrelaterade hoten utgörs idag av kriminella grupperingar, som på olika sätt smittar uppkopplade datorer. Frågar du mig så utgör NSA:s möjlighet att scanna av trafikflöden, förvisso ett otäckt, men i sammanhanget marginellt hot mot 98 procent av alla internetanvändare.

https://www.sydsvenskan.se/2013-09-06/hur-sakra-ar-mina-data