VLT | Berit föll inte för bluffen i mobilen

Enligt Peter Forsman, ledande expert på inter-netrelaterade bedrägerier, är svaret antagligen enkelt.

– När det gäller lotterierna brukar de pröva nummer slumpvis. Man betalar ju bara för de sms som verk-ligen går fram, säger han.

Därmed går det inte heller att helt försäkra sig om att slippa den här typen av sms-bluffar.

https://www.vlt.se/artikel/vastmanland/vasteras/berit-foll-inte-for-bluffen-i-mobilen