IT Innovations Expo 2013

IT-säkerhet från andra sidan

PANELDEBATT Att lära känna sin fiende är en förutsättning för att gå segrande ur en strid, men hur många IT- och säkerhetsansvariga vet egentligen hur motståndarna tänker? Vad är det som driver cyberbrottslingar? Hur ska man kunna skydda sig mot så skilda motståndare som fakturaskojare, identitetstjuvar, DDOS-sabotörer och andra? Lär dig mer om hur de hot som finns, vilka skydd som fungerar och vilka som inte gör det.

https://goo.gl/47EiQs