Konsumentdagarna 2018

Bedrägerier på nätet – så blir konsumenterna lurade Peter Forsman, OSINT-specialist och ansvarig för internetsweden.se

http://konsumentvagledare.se/wp-content/uploads/KD-2018-Programblad.pdf