SVT | Experternas hårda omdöme: ”Blir en nyttig idiot”

Peter Forsman och Anders Björkenheim har båda stor erfarenhet av att undersöka och förebygga misstänkta bedrägerier. Deras genomgång leder till hårda omdömen om några av de bolag som Jörgen Andersson valt att engagera sig i.

– Pyramidspel, säger Peter Forsman.

– Scam, säger Anders Björkenheim.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/experternas-harda-omdome-pyramidspel-scam-och-nyttig-idiot