Sydsvenskan (TT) | Domänkapare köper ditt namn och säljer det dyrt

Bland annat:

– Vi kan väl tycka allihop att det är smutsigt och närmast att likna vid utpressning. Men det är den realitet och de lagar och regler som gäller, säger Peter Forsman, domänexpert på SE.

https://www.sydsvenskan.se/2014-08-24/domankapare-koper-ditt-namn-och-saljer-det-dyrt