TV4 Nyheterna: Allvarliga brister i Kriminalvårdens it-säkerhet.

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/12804895